Löpband, en effektiv träningsmetod

Människor använder löpband på gym

Oavsett om du sätter foten på löpbandet för första gången eller om du är en erfaren idrottare. Börja träna med en lätt uppvärmning och gradvis öka din takt. Även om du bara går, börja med en långsam promenad. Om du ska springa, börja med i en rask promenadtakt. Gå sedan vidare till  joggning och kör sedan med önskad intensitet. Genom att gradvis öka din intensitet kommer du att få din kropp att acklimatiseras långsamt och inte chocka ditt system. När du har avslutat träningen, gör ett ljus nedkylt på samma sätt som din uppvärmning.

Löpband X

Trots att träning på en löpband kan uppfattas som tråkigt. Erbjuder de flesta löpband nu en fantastisk mängd olika funktioner och program för att utveckla dina träningspass.

Variabel hastighet och lutning

Förinställda träningsprogram

Integrerade kylfläktar

Pulsmätning

Fitness tester

Dessutom har vissa modeller inbyggda TV-skärmar så att du kan titta på ditt favoritprogram när du tränar. Så nu behöver dina sessioner aldrig vara tråkiga eftersom förutom de nya högteknologiska anläggningarna. Finns det också en mängd tillgängliga träningsmöjligheter. Fartlek träningspass, fartlek är ett svenskt ord, vilket betyder hastighetsintervall.

När man använder löpbandet

Är det viktigt att ha bra form. Räckena på maskinen är inte konstruerade för att luta sig på medan du går eller springer. Använd endast de som hjälp till vid av och påstigning på löpbandet. När du tränar, håll din rygg rakt, se rakt fram  och ta fulla, smidiga steg med benen. När du gör det, rör dina armar i en naturlig rörelse.

Öka ditt löpsteg, löpbandet hjälper dig att löpa. Det är viktigt att du aktiverar dina ben under varje steg. Men också på att öka amplituden eller höjden av stegen. Du finner att detta kräver mycket mer ansträngning. Och att det kommer att täcka mer marken snabbare genom att göra det. Lägg till lite motstånd. Ta en uppsättning motståndsband och gör dina återhämtningar aktiva. Under den tid du återhämtar dig. Utföra en styrkemotion som en bänkpress.

Nödstopp

Tänk på säkerheten först innan du tränar på en löpband. Löpbandsträning är en säker aktivitet men en bristande koncentration kan orsaka en olycka, så var uppmärksam. Många löpbandsmodeller har en säkerhetsledning ett så kallat  ”dödmansgrepp” som du kan klämma fast på dina kläder. Den motsatta änden av sladden är ansluten till nödstoppsknappen. Och stänger av maskinen om du kommer för långt bort från framsidan. Kläm fast den enkelt på din klädsel i början av din session.

Kvinnor som kör på löpbandsmaskiner

Ett effektivt sätt att förbättra sina lungor och hjärta. När de bränner kalorier är att helt enkelt justera lutningsfunktionen för att öka lutningsgraden. Träning med en lutning gör du springer hårdare för att driva din kropp framåt. Vilket kan hjälpa till att bygga och definiera musklerna i underkroppen. Om möjligt, undvik att hålla på handskenorna eftersom det tar lite vikt från benen, vilket minskar lutningens effektivitet.

Löpbands serviceAnvänd kontrollerna

Löpband har ett antal funktioner, inklusive en hastighetsjustering. När du använder din löpband, blanda intervallerna med snabbare och långsammare hastigheter för gång och löpning. Detta kallas fartlek, eller intervall, träning, och det kommer att låta dig få en omfattande och allsidig träning.

Gör du mer än att bara springa. Kom ihåg att löpbandets yta och bälte själv kan användas på annat sätt än att helt enkelt springa. Bara för att du är van att jogga på det betyder inte att det är allt det kan användas till. Efter eller före en typisk träning, försök att sakta ner hastigheten ner till krypfart och andas in och ut ordentigt. Därför ska du belasta de främre benen i din underkropp och bygga en bättre grund för bättre löpning. Gång på löpbandet kan faktiskt hjälpa dig att ta fram bra steg och hålla dig till i en jämn rytm.

Tobak och rökning i vårt samhälle

Tobak och Cigarettrökning

Är det främsta folkhälsoproblemet i de utvecklade västländerna. Där vi befinner oss, också den största förebyggbara orsaken till sjukdom och död.

Riskerna med att använda tobak

Ett av huvudproblemen med att röka och tugga tobak har att göra med nikotin. En person kan bli beroende av nikotin först efter några dagar att konsumera det för första gången. Nikotin i tobak kan vara lika beroendeframkallande som kokain eller heroin. Nikotin påverkar humör och även hjärtat, lungorna, magen och nervsystemet.

För allt detta är att cigaretten är den största sjukdomsalstraren i världen. Vilket orsakar fler dödsfall och fler problem, från det första ögonblicket börjar du röka. För att lungorna ska vara helt rena efter att ha blivit vana tar det tio år.

Det är därför viktigt för barn att förstå farorna med att använda tobak. I Förenta staterna är den främsta orsaken till förebyggande dödsfall tobak, vilket kan orsaka cancer, hjärt- och lungsjukdomar. Snus, tugga tuggtobak kan ge ett nikotinberoende.  Och cancer i munhålan, tandköttssjukdomar och ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar, såsom hjärtinfarkt.

Nikotin, närvarande i tobak, är en kraftfull kemikalie som ger nöje, ökar uppmärksamhet, minskar hunger, förbättrar humör och lugnar nikotinavdragssymptom. Dessutom kan det fungera som en stimulans och avslappnande.

Vad är rökning?

Tobaksberoende kallas ”rökning” på grund av en av dess väsentliga komponenter, nikotin. Förutom att skapa beroende skapar detta element sjukdomar i konsumenten. Det verkar på centrala nervsystemet och det är därför avhållande från rökning är så stark. Nikotin genererar en asymptomatisk lindring av ångest och har en antidepressiv effekt.

Tänd cigg

Om tobak

Riskerna med tobaksvaror är välkända, men konsumtionen av rökt eller tuggad tobak fortsätter att öka. Varje år förvärvar många unga denna vana; Faktum är att 90% av vuxna rökare började röka som barn. Varje dag blir mer än 4400 barn vanliga rökare.

Tobakens skadliga effekter på hälsan

Utan att påverka vårt andningssystem påverkar tobak också åldrandet av huden och kan även leda till hjärt-kärlsjukdomar.

Vi vet också att sluta röka ger viktiga omedelbara hälsofördelar för män och kvinnor i alla åldrar. Oavsett om de har tobaksrelaterade sjukdomar eller ej. Att sluta röka minskar risken för lungcancer, andra cancerformer, myokardinfarkt, cerebral trombos och respiratoriska problem.

Tobaksbruk är en av de främsta orsakerna till dödsfall och sjukdomar i världen. Det påverkar både de som utövar denna vana och de som är nära, känd som ”passiv rökning”.

Rök stop

Den mänskliga, hälsa, sociala och ekonomiska kostnaden

För tobakskonsumtion och rökning är känd för alla. Men i vårt land fortsätter tobaksförbrukningen att vara socialt accepterad: rökning är fortfarande väl ansedd av samhället. De senaste statistiska uppgifterna visade att 34,4% av den vuxna befolkningen röker. Med en tydlig tendens att konsumtionen minskar hos män och ökningen av kvinnor.

Andra hälsorisker inkluderar korttidseffekterna av rökning, såsom hosta och halsirritation. Över tid kan allvarligare problem utvecklas, till exempel ökad hjärtfrekvens och blodtryck, bronkit och emfysem.

Rökning är en beroende, ett lärt beteende och ett socialt beroende. En fullständig bild av problemet med rökning kan hjälpa oss att förstå definitivt varför människor röker.

Läs mer om tobak och cigaretter.